• Реєстрація

Науково-методична робота в гімназії «Троєщина» спрямована на :

-         глибоке і всебічне освоєння і реалізацію в практичну діяльність основних вимог Закону України Про загальну середню освіту та Концепції 12-річної загальноосвітньої школи;

-  удосконалення змісту науково-методичної роботи;

-         збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури;

-         удосконалення методики викладання навчальних предметів, застосування інноваційних форм роботи на уроках;

-         випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих (показових) уроків, удосконалення методики застосування наочних посібників; технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;

-         розвиток традиційних та пошук нових високоефективних форм і методів науково-методичної роботи;

-         створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих  учнів, реалізацію їх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної  підготовки з обраного профілю.

Стратегічна мета всієї науково-методичної роботи випливає з державної національної програми «Освіта», де акцентуються важливість   впровадження нових навчальних планів і програм, підручників, посібників, проведення науково-дослідницької та експериментальної роботи щодо впровадження педагогічних інновацій.

У полі зору кафедр постійно знаходяться проекти документів  Міністерства освіти і науки України щодо державних стандартів базового компоненту.

Кінцевим результатом методичної роботи є:

1.     Безперервне зростання фахового рівня вчителів, що  матеріалізується в конкретних справах:

-         авторських програмах;

-         авторських методиках;

-         друкованих працях;

-         виступах на семінарах, конференціях різних типів;

-         методичних розробках;

-         показових уроках, творчих звітах кафедр.

2.     Підвищення  якості знань, результативності  учнів в олімпіадах, МАН, конкурсах, оглядах.

3.     Творча співпраця з базовими вищими навчальними закладами (дні відкритих дверей, обмін інформацією, погодження планів  діяльності).

4.     Виховання всебічно розвинутої, здорової, активної молоді.

На кожному із вказаних напрямків у минулому навчальному році відбулися суттєві досягнення.

 

 

Робота над науково-методичною темою

 

У звітний період колектив гімназії «Троєщина» продовжив роботу над проблемною темою: «Упровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес».

Аналіз стану успішності та вихованості учнів дає підставу стверджувати, що робота колективу над реалізацією проблемної теми була успішною. Значною мірою цьому сприяла консультативна допомога з боку вищих навчальних закладів, з якими успішно співпрацює гімназія, та районного науково-методичного центру управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Особливість методичної роботи в минулому навчальному році полягала в тому, що колектив гімназії був зосереджений на реалізації головних напрямків: системності, компетентності, баченні перспективи розвитку.

Виходячи з аналізу виконаної роботи, головними напрямками діяльності гімназії були:

- гуманізація і демократизація навчального процесу;

- упровадження нестандартних форм організації навчання;

- застосування методів навчання на високих рівнях активізації пізнавальної діяльності учнів;

- орієнтація на посилення практичної спрямованості навчання;

- зацікавлення учнів вивченням шкільних дисциплін через предметні тижні, олімпіади, тематичні вечори, екскурсії, творчі конкурси.

Велика увага була приділена якості планування роботи кафедр, зокрема проведено конкурс на кращий план роботи кафедри.

В основу аналізу поданих на конкурс планів були покладені такі критерії:

- науковість (відповідність сучасним досягненням науки);

- системність (відповідність концепції, програмі і плану роботи гімназії);

- практичність (можливості і ступінь практичного застосування, орієнтація на розвиток учнів);

- масштабність (рівень проведення - локальний регіональний, державний, міжнародний; для одного класу, паралелі, із запрошенням інших класів, шкіл);

- оптимальність (відповідність віковим можливостям учнів, здібностям, рівню їх розвитку, недопущення перевантаження гімназистів);

- новизна.

 

Наші новини

УВАГА! ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ!!! 1. 23 серпня о 10:00 оприлюднення на сайті гімназії списку зарахованих учнів. 2. 29 серп...
До уваги вступників 10-х класів До уваги вступників до 10-х класів!   Гімназія «Троєщина» оголошує додатковий наб...

Корисні матеріали

Режим роботи Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і погоджено із голов...
Структура навчального року Структуру 2020 – 2021 навчального року перший семестр з 01 вересня по 24 грудня 2020 року...
Порядок вивчення окремих предметів Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної...
Навчальний план гімназії   Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону У...
Copyright © 2023. гімназіія Троєщина.