• Реєстрація
Порядок вивчення окремих предметів

Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану, факультативних, групових занять. Проведення цих занять здійснюється у другій половині дня за окремим розкладом. При цьому створені умови для реалізації індивідуальних освітніх потреб учнів. Тому гранично допустиме навантаження складено без урахування годин, виділених на факультативи та групові заняття.

У суспільно-гуманітарному класі (історичний профіль) на профільному рівні вивчаються предмети: історія України, всесвітня історія, людина і світ, правознавство. Решта предметів вивчається на академічному рівні.

Факультативні заняття з історії України, правознавства, географії, української мови - дають можливість підвищити рівень знань учнів, що навчається у класах за цим профілем.

У економічному класі на профільному рівні вивчаються предмети: алгебра, геометрія, географія, економіка. Решта предметів вивчається на академічному рівні.

У математичному класі на профільному рівні вивчаються предмети: фізика, математика та інформатика. Астрономія вивчається на академічному рівні, а решта предметів на рівні стандарту. Факультативні заняття з математики, інформатики, фізики та групові заняття з математики, інформатики дають можливість підвищити та поглибити рівень знань учнів з профільних предметів.

У філологічному класі на профільному рівні вивчаються предмети: іноземна мова, українська мова, друга іноземна мова (французька або німецька). Решта предметів на академічному рівні. Відповідно до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66 додаток 22 перерозподілено години на вивчення англійської мови та німецької мови.

На вивчення  Захисту Вітчизни в 11 класах використовується програма Міністерства освіти і науки України з розрахунку 140 год.

При цьому на вивчення предмету відводиться 1,5 години на тиждень за рахунок години інваріантної складової (104 год.).

36 годин навчально-польових занять будуть проводитися за рахунок групових занять (0,5 годин).

У 7,8 класах за рахунок варіативної складової передбачено вивчення курсу інформатики за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 7-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. За редакцією М.І. Жалдака.  – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.

Навчальним планом дотримана покласна кількість годин, передбачених фінансуванням. Гранично допустиме навчальне навантаження на учнів складено з розрахунку кількості занять за розкладом уроків і не включає групові та факультативні заняття; з метою створення умов для реалізації індивідуальних освітніх потреб учнів навчальним закладом передбачено проведення індивідуальних, факультативних та групових занять в другій половині дня після обідньої перерви за окремим розкладом.

 

Наші новини

УВАГА! ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ!!! 1. 23 серпня о 10:00 оприлюднення на сайті гімназії списку зарахованих учнів. 2. 29 серп...
До уваги вступників 10-х класів До уваги вступників до 10-х класів!   Гімназія «Троєщина» оголошує додатковий наб...

Корисні матеріали

Режим роботи Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і погоджено із голов...
Структура навчального року Структуру 2020 – 2021 навчального року перший семестр з 01 вересня по 24 грудня 2020 року...
Порядок вивчення окремих предметів Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної...
Навчальний план гімназії   Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону У...
Copyright © 2023. гімназіія Троєщина.